ASR SURESİ GÖNÜL OKUMALARIM

 

Sohbeti Kur’an olanın yolu aydınlık olur:

Kadr Suresi ile insan ömrüne dikkat çeken Yüce Rabbimiz hemen akabinde Dede,Baba ve Oğul dan oluşan bir nesle Asr Suresinde dikkat çektiği;

En küçük insan topluluğu olan aile başta olmak üzere cemaatlerin, tarikatların, mezheplerin, aşiretlerin, derneklerin, siyasi partilerin, facebook twiter gibi sosyal paylaşım ortamlarının insanlık âlemi için nasıl zararlı olmayacağının yolunu Asr Suresinde Yüce Rabbimizin gösterdiği;

Dede,baba ve oğulların aynı zaman diliminde birlikte yaşadıkları yıllar bulunduğundan ve birlikte gecen bu yılların önem arz ettiğinden dolayı İlahi Vahiy yüz yıllık zaman dilimine Asr Suresiyle dikkat çektiği;

Faydalı işler yapan ancak iman sahibi olmayan kimseler mükafat olarak karşılığını bu dünyada esenlik ve mutluluk olarak bulacağını, bu durumun öldükten sonraya yansımayacağı;

Ana-babanının evlat yetiştirmede ki zorluklarını, ne denli hayati önem arz ettiğini; Doğru olanın, kendisine, ailesine, topluma ve insanlığa faydalı evlat yetiştirmek olduğu ve sabır gerektirdiğini, bunu başaran kişilerin ziyanda olan insanlığın istisnası olacağı;

Yaşlı, yatalak hasta ana-babaya bakmanın zorluğunu ve sabır işi olduğunu, insanlar bu tip zorlukları aşmada birbirlerine doğru olanı ve sabrı tavsiye etmeleri gerektiğini; Bunu başaran kişilerin ziyanda olan insanlığın istisnası olacağı;

Bu dünyada kişinin miras paylaşımının sadece maddi değerler olmadığını, manevi değerlerinde miras yoluyla nesiller boyu aktarılmakta olduğu;

İnsan hayatını yaşarken net ve mert, yalansız dolansız, dürüst, hakkın hakikatin ve adaletin yanında bir tavır içerisinde olmasının bedeli olarak dünyalık maddi ve manevi imkânlardan mahrum kalabileceğini, söz konusu mahrumiyetlere sabredip mücadelesini sürdürdüğü takdirde ziyanda olan insanlığın istisnası olacağı;

Makam ve konumuna bakılmaksızın insanlar arasındaki ‘tavsiyenin’ tek taraflı değil karşılıklı olması gerektiği;

İnsan ömür sermayesini ölene kadar, insan olmanın gerektirdiği meziyetlerin farkına varmadan tükettiğinden dolayı ziyanda olduğu;

İman kalbin; Amel vücudun; İş ve eylemlerin, hal ve hareketlerin doğru olanını ve hayatın zorlukları karşısında direnç göstermeyi karşılıklı olarak birbirine tavsiye etmenin de dilin ibadeti olduğu;

“İmanın” insan aklıyla; Yapılan güzel ve doğru olan iş ve eylemlerin (salih amel) insan iradesiyle ilişkilendirildiğini; İnsanın ömrünü ziyanda geçirmemesi adına akıl ve irade sayesinde ortaya konan güzel ve doğru olan iş ve eylemlerin ciddiyetle ve ısrarla bir ömür boyunca sürekli hale dönüştürülmesi gerektiği;

Zihinsel olarak içten bir kabullenmeyle yapılmayan ibadetler “uydum kalabalığa” anlayışı ile yapılıyor demektir. Bu tip bir anlayışla yapılan ibadetlerden şartlara ve ortama göre vazgeçilebileceğini, bu tip insanların da ziyanda olduğu;

İnsan kendi çağını yaşarken kafasınca yetiştiremediği evlatları için “zaman bunu gerektiriyor ne yapacaksın!” anlamındaki serzenişi ile ilgili suçun kaynağı olarak “zamanı” göstermesine karşı cevap olarak asıl suçlunun “zaman” değil insanın kendisi olduğu;

İnsana ana rahminde verilen can dır. Doğduktan sonra insan beynine yerleştirilen akıl bünye ile birlikte gelişir ve kişi sahip olduğu aklını kullanabildiği ölçüde ruhla irtibat kurar. Zihne yansımaların kaynağı da ruhtan gelen kişiye özel vahiylerdir. Bu vahiyleri Peygamberimize a.s. verilen Kuran vahyi ile bütünleştirebilen kişiler ziyanda olan insanlığın istisnası olacağı;

İnsan, düşünceleriyle şekillendirdiği zihinsel aleminde ki inancını atalarından gördüklerine havale edip yüzeysel ve şekli bir taklitten öte gitmeyen şekilsel ve törensel bir inanışın iman olmayacağını; Aklını, zihnini, vicdanını ve doğuştan var olan bir takım fıtri özelliklerini kullanarak dönüşü olmaksızın tam teslimiyetle Allah’a cc ve Peygambere a.s. inanmak suretiyle ruhen rahatlığa kavuşan kişinin, ziyanda olan insanlığın istisnası olduğu;

Facebook, Twitter gibi benzeri sosyal paylaşım sitelerinde insanları rencide edici, zarar verici küfür ve benzeri söz ve ifadelerin karşısında sessiz kalmamanın, listenizdeki bu tip arkadaşlarınızı uyarmanın, devam ettiği takdirde listeden silmenin Asr Suresinde konu edilen “salih amellerden” olacağı;

Aynı vatanı paylaşan, bir ve beraber yaşamakta olduğumuz farklı fikir ve dini, siyasi, içtimai görüşlerdeki insanların varlığını da düşünerek sosyal paylaşım sitelerinde (facebook gibi) hakkın ve sabrın yaygınlaşması adına kendiniz veya vicdanen katılmanız gerektiğini düşündüğünüz fikir ve düşünceleri; küfür, kavga ve aşağılamaya meydan vermeden yapılan paylaşımların karşılıklı tavsiyeleşme olduğunu bunu yapan insanlarında ziyanda olan insanlığın istisnası olacağı;

Sosyal paylaşım sitelerinde (facebook gibi) kınanmaktan, dışlanmaktan ve yalnız kalmaktan korkmadan hak ve doğru olanın yanında ve tarafında; sessiz kalmaksızın beğeninizi veya paylaşımınızı yapmanın, bu beyandan dolayı karşılaşılacak sıkıntılarla mücadele etmenin karşılıklı olarak tavsiyeleşmenin en güzel ve kolay yöntemi olduğunu ve bunu yapanların ziyanda olan insanlığın istisnası olacağı;

Karşılıklı tavsiyeleşmenin yaratılmış varlıkların içerisinde insanoğluna has verilmiş bir özellik olduğu;

İnsanın yaratılış özelliklerinden olan tavsiyeleşmenin insanlar arasında mutlaka gerçekleşeceğini; bu durumun ortaya çıkış şekli ya rahmani ya da şeytani olacağı;

İnsanlar arasında ki tavsiyeleşmenin rahmani olanı, Kuran’ın buyrukları doğrultusunda yaşanması; yaşarken ortaya konacak güzel iş ve eylemlerin sabırla ve ısrarla sürdürülmesi gerektiği;

Ziyanda olan da, istisnası olan da özel şahıs olarak bizatihi insanın kendisi olduğunu; İnsanların bir araya gelerek oluşturdukları insan toplulukları ( tarikat, mezhep, cemaat, dernek, kulüp, birlik, vakıf, devlet vb.) bu duruma göre kategorize edileceği;

Ziyanda olan insanın şahidinin de; İmana, insanlığa faydalı hal ve hareketlere sahip olup doğruluk ve sabır üzere tavsiyeleşmekle geçen bir ömre sahip insanın şahidinin de zaman olacağı;

İman ehlinin birbirleriyle tavsiyeleşmesi neticesinde vicdanının sesini dinleyen her insan, her türlü davranışını salih amele dönüştürmesinin mümkün olacağı;

Asr Suresi okumalarımdan zihnime yansıdı./ Kuran oku.

Bir cevap yazın