Kevser Suresi Gönül Okumalarım

Ön bilgilendirme: Bu yazıyı okurken “Kevser Suresi düşünsel okumalarım esnasında zihnime yansıdı.” cümlesini her paragrafın akabinde olduğu varsayılarak okunması tavsiye olunur.

Sohbeti Kur’an Olanın Yolu Aydınlık Olur:

Peygamberimize “ebter” yaftası vuran kâfirlere karşı beni de O Mübarek İnsan’a Kevser olarak bahşeden Yüce Rabbime ne kadar şükretsem, hamdüsena etsem azdır. Bu manada mutluluk duygularımın zirve yaptığı;

İnanan her Müslüman şahsiyetin Peygamberimize (Selam olsun O’na) verilmiş bir Kevser olduğu;

Peygamber’e (Selam ve saygı sunuyorum) taraftar olmak ve desteklerimizi ifade etmek anlamında Yüce Rabbimiz için gerektiğinde kurban olmanın gerekliliği;

İslam’a taraftarlığımızı tescil ve desteğimizi ilan etmek adına namaz kılmamız ve kurban kesmemiz gerektiği;

Kişinin ahiret sınavını kazanmasına katkı sağlamayacak soy sopun bir anlamı olmadığı;

Becerebilene soy sopun Dünyada Ahreti kazanmanın yollarından olduğunu;

Peygamberimizin yaşayan Kur’an ve biz Müslümanlara verilen Kevser olduğu;

Soy sopla üstünlük taslamanın “Ebter”, ilim,hikmet ve ahlak üzere insan topluluğu (cemaat) oluşturmanın “Kevser” olduğu;

“Ebter”in ırk bakımından övünme “Kevser”in ise inanç (dava, ümmet) birliği bakımından övünç kaynağı olduğunu;

“Kevser” Kişiye verilen akıl,irade ve ruhtan müteşekkil insan olma vasıflarını içerir ki; gereği gibi yaşayanın hem Dünyası hem Ahreti ayrı ayrı bir bütün olarak Kişinin kevseri olabileceği;

Müslüman sahip olduğu dünyevi her türlü imkân ve güzelliklerin karşılığı olarak Yaratıcısına teşekkür mahiyetinde namaz kılması ve kurban kesmesi gerektiği;

Hak edilerek elde edilen meşru kazanımların kişinin,rahat ve huzurlu bir Dünya hayatı geçirmesine vesile olacak güzellikler olduğunu; Bu güzelliklerin Ahiret için de kişiye fayda sağlaması ancak Allah için namaz kılmak, kurban kesmek ve sürdürülebilir toplumsal yansıması yönünde de olması gerektiği;

Kevser Suresi düşünsel okumalarım esnasında zihnime yansıdı.

Estağfirullah… Estağfirullah… Estağfirullah…

Kuran Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz. Doğrusunu Allah (cc) bilir.

Söz konusu bu ve benzeri çalışmalarım kesinlikle meal veya tefsir çalışması olmayıp, İlgili Kur’an Suresi okumalarım esnasında zihinsel olarak fehmettiğim tespitlerdir. Kişisel olarak ibadet ve zikir amaçlı yaptığımız derslerin paylaşımından kastımızın ümmeti Kur’an okumaya yönlendirmede faydası olacağı düşüncesiyle, ayetlerin ruhuna ve surenin bütünlüğüne uygun akıl ve gönül okumaları yapmak olup Kur’an’ın ibadet muamelat ve fıkhına aykırı tespitlerin varlığı halinde ehlince uyarılmaya her zaman açık ve tashihimin beyanı olduğunu belirtmek isterim.

Bir cevap yazın