Adiyat Suresi Gönül Okumalarım

Ön bilgilendirme: Bu yazıyı okurken “Adiyat Suresi düşünsel okumalarım esnasında zihnime yansıdı.” cümlesini her paragrafın akabinde olduğu varsayılarak okunması tavsiye olunur.

Sohbeti Kur’an Olanın Yolu Aydınlık Olur:

Yaşamın realitesi olan insanlar arasında ki savaşların insanlığa yakışan bir “savaş ahlakı” çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği;

Rabbi söz konusu olunca sorumsuz davranan insanlardan savaş ahlakının beklenemeyeceği;

Allah için savaştığını söyleyen ancak iç aleminde amacının servet benzeri dünyalık elde etmek olanların bu niyetlerinin ancak ahrette Allah cc tarafından ortaya çıkarılacakları;

Günümüz savaş teknolojilerinde kullanılan füzelerin tahrip güçlerinin ne denli yüksek olduğunu insanların bulunduğu ortamlara doğrudan düşerek vahşet saçtığını on beş asır önce haber veren Kuran mucizesi olduğunu ve bunu yapanların ” nankör” olarak nitelendirildikleri;

Dünyada taarruza yönelik teknolojik savaş araçlarına ve malzemelerine sahip insanların diğer insanları toplu olarak kolaylıkla imha edeceğini, imkanlarını paylaşmayacağı;

Savaş teknolojileri bakımından üstünlüğü bulunan insan topluluklarının yeryüzünün en varlıklı zengin kişiler olacağını ve bu zenginliklerini insanlık alemiyle paylaşmayacakları,cimrilik yapacakları;

Yeryüzünde iktidar gücünü elinde tutan ve bu imkânlarını diğer insan toplulukları üzerinde acımasızca kullananların Rablerine karşı nankörlük yaptıkları hususu;

Yeryüzünde savaş teknoloji ve imkânları bakımından üstün olan insanlar sahip oldukları bu özelliklerini Yüce Yaratıcının iznine bağlı olduğunun bilincinden uzak oldukları için nankörlükle nitelendirildiği;

Bir an önce zengin olacağım diye sabahlara kadar hayal kurup yakın çevresinde ki zenginlere kıskançlık duyarak her yolu meşru gören,hayatı yalanlarla dolanlarla geçen, çevresi kendisinden sıkıntı çeken bu sebepten dolayı insanlar arasında olması gereken içtimai, ahlaki, iktisadi ve siyasi dengeyi bozan kişilerin Rabbimize karşı nankör oldukları;

Ölen herkesin kabirlerinden yeniden diriltilip ortaya çıkarılacakları;

Kişisel olarak yapılan kıskançlıkların ortalığı olumsuz şekilde karıştıracaklarını ve bu durumun toplumsal yansımaları olacağı;

Servete düşkünlüğün kıskançlığı artıracağını, kıskançlığında insanlar arasında düşmanlığı artıracağını nihayetinde toplumsal huzursuzluğu ortaya çıkaracağı;

Hangi amaç, din, ideoloji, devlet, şahıs, kurum olursa olsun içerisinde taşıdığı hınç ve kinle insana saldırması; Allah’ın vahyine ve ayetine saldırmak olduğunu ve bu tip insan ve insan topluluklarının nankör olarak nitelendirildiği;

Ailesine, akrabalarına, çevresine veya topluma karşı yaramaz, densiz, ahlaksız ve fitneci insanların verimli iken sonradan çoraklaşmış toprağa benzetildiği;

Toplum içerisinde yaramaz, ahlaksız ve fitneci olarak bilinen insanların özünde bu özelliklerin bulunmadığını, toplum içerisinde ki yaşam sürecinde pey der pey bu hale dönüştüğü;

Ölülerin kabirlerinden kalkıp diriltileceği zamanın bilim insanları tarafından laboratuvar çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılabileceği ayrıca niyet okuma cihazı yapılabileceği;

Fitneci, cimri ve kıskanç insanların kendilerine yazık ettiği;

Fitnelik, cimrilik ve kıskançlığın sonunun huzursuzluk ve kavga olduğu;

Cimrilik, fitnecilik ve kıskançlık tedavi edilmediği takdirde toplumu felakete sürükleyeceği;

Fitneci, kıskanç ve cimri insanlar bu özelliklerinin farkında oldukları;

İnsan, servete düşkünlüğünden zengin olma hırsıyla bilinçli olarak cimrilik, kıskançlık ve fitnecilik yapacağı;

Adiyat Suresi okumalarımdan zihnime yansıdı.

 

Estağfirullah… Estağfirullah… Estağfirullah…

Kuran Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz. Doğrusunu Allah (cc) bilir.

Söz konusu bu ve benzeri çalışmalarım kesinlikle meal veya tefsir çalışması olmayıp, ilgili  sure okumalarım esnasında zihinsel olarak fehmettiğim tespitlerdir. Kişisel olarak ibadet ve zikir amaçlı yaptığımız derslerin paylaşımından kastımızın ümmeti Kur’an okumaya yönlendirmede faydası olacağı düşüncesiyle, ayetlerin ruhuna ve surenin bütünlüğüne uygun akıl ve gönül okumaları yapmak olup Kur’an’ın ibadet muamelat ve fıkhına aykırı tespitlerin varlığı halinde ehlince uyarılmaya her zaman açık ve tashihimin beyanı olduğunu belirtmek isterim.

Bir cevap yazın