Tekasür Suresi Düşünsel Okumalarım

Sohbeti Kur’an olanın yolu aydınlık olur:
Ahrette verilecek hesabı dikkate almadan Dünyadaki kazanımların tutkuya dönüşmesinin akıbeti cehennem olacağı;
İnsanoğlu farkındalığını sadece kişisel çoğaltma yolunda ortaya koymayıp; diğer insanlarla birlikte toplumsal olarak kazanma imkânları doğrultusunda ortaya koyması gerektiği;
Elde edilen zenginlik toplumsal kalkınmaya katkı sağlamıyor, sadece kişinin kendi dar çerçevesinde kalıyorsa elde edilen zenginliğin o kimseye sadece Dünyada fayda vereceği öldükten sonra ki hayatta ise zarar vereceği;
Kapitalizm, çoğaltma ihtirasıyla doğal yaşamı bedel ödeyerek bozduğu, insanlığın genelinin zarar gördüğü, tekrar yüksek bedeller ödeyerek elde etmeye çalışıyor olmasından ancak istisna kimselerin fayda gördüğü;
Çoğaltma tutkumuzun akıbeti ileriye dönük veya anlık olarak insanlığa zarar verici nitelikte ise bunun karşılığı ahirette cehennem olarak karşımıza çıkacağı;
Eksoz gazının atmosferi deldiğini bile bile toplu araçlara yönelme yerine kişi başına otomobil üretme politikalarına yönelmenin çoğaltma tutkusundan kaynaklandığı;
Öleceğimiz ana kadar süren çoğaltma çabalarımızın yaratılış özelliğimizde var olduğunu, ancak insanlığa faydası olmayan çoğaltmanın Dünyayı cehenneme çevireceği gibi, O şahsın Ahiretinin de cehennemden ibaret olacağı;
Her türlü çoğaltmanın zarar veya fayda bakımından çift taraflı olacağı, tercih bakımından yetkinin insanın kendisinde olduğu;
İnsanlar arasında ki sülale çokluğu ile övünmenin Dünyada oyalanmaktan başka bir işe yaramayacağı, Ahirette ki karşılığının da cehennem olacağı;
Dünyayı yöneten günümüz kapitalist düzenin aktörleri çoğaltma tutkusuyla sömürdükleri yeryüzü kıymetlerini insanlık alemiyle paylaşmadıkları takdirde kendilerinin de içerisinde bulunduğu Dünyayı ızdırap,çile, sıkıntı ve belaların saracağı ilmen tespiti yapılmış olup bilfiil de yaşanacağı hususu;
Sonu ölümlü olan insanın toplumun genel standartlarının üzerinde sahip olduğu bir takım farklılıklarıyla övünmesinin ahmakça bir davranış olduğu;
Toplumsal standardın üzerinde niteliksel ve niceliksel bir takım farklılıklara sahip kişilerin bu dünyadaki yaşantılarında daha önemli sorumluluklar yüklendiğini ve ahirette de bu doğrultuda hesaba çekileceği;
Bilimsel olarak (İlmel yakin) güneşin özelliklerine vakıf olmanın; diğer taraftan gözlerimizle gördüğümüz (Aynel yakin) yanardağ lavlarının cehennemin yeryüzüne yansıması olduğu;
Yaratılış maksadımızın bilinciyle bir ömür geçirmemiz gerektiği;
Makam Sahipleri “makamını”, Mal Sahipleri “malını”, Evlat Sahipleri “evladını”, İlim Erbabı “ilmini”, Silah Sahipleri “silahını” Para Sahipleri “parasını   “ toplumun geneline karşı bir övünç kaynağı ve üstünlük olarak gördükleri takdirde, bu tavırlarının oyalanma, oyun ve eğlence olarak nitelendirildiği, ahiret hayatında da karşılığı cehennem olacağı;
Dünya hayatında sahip olduğumuz ve olmak istediğimiz hoşumuza giden bizleri mutlu eden her şeyin Allah’ın cc koyduğu sınırlar içerisinde gerçekleştiği takdirde “nimet” aksi takdirde “külfet” olacağı;
İnsanın kendisine, yakınına ve mensup olduğu topluma hiçbir faydası olmayan işlerle ölene dek uğraşanların hem bu Dünyada zarar göreceği hem de Ahirette akıbeti cehennem olacağı;
Makam mevki sahiplerinin bulundukları makamları insanlık namına en verimli şekilde kullanmadıkları takdirde, Dünyada topluma, Ahrette bizzat şahsın kendisine zarar vereceği;
Sahip olduğu dünyevi imkanlar nedeniyle kendisini güvende hisseden insanların ahiret hazırlığı ve Allah’a cc itaat hususunda ihmalkar davrandığı;
İnsanın sahip olduğu servet,evlat,nimet ve benzeri imkanları ne amaçla kullandığı hususunda öldükten sonra hesaba çekileceği;
Tekasür Suresi düşünsel okumalarımdan zihnime yansıdı.

Estağfirullah… Estağfirullah… Estağfirullah…

Kuran Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz. Doğrusunu Allah (cc) bilir.

Bir cevap yazın