Tekvir Suresi Gönül Okumalarım

Sohbeti Kur’an olanın yolu aydınlık olur:(1)

Tekvir Suresinden müthiş sahneler; Göğün deri gibi soyulması, güneşin dürülmesi, yıldızların sönüp dökülmesi, dağların yürütülmesi, denizlerin fokur fokur kaynatılması… Kıyametin sadece yerküre ile sınırlı olmadığını, ışığı yeryüzüne yansıyan en uzaktaki galaksiyi de kapsayacak şekilde kainata yönelik olarak gerçekleşeceği;

Ahirette, insanların dünyada iken sevdikleri, beraber oldukları insan toplulukları ile birlikte tasnif edileceğini; Öncelikle ahiretteki konumunu etkileyecek olan ferdi olarak vereceği kişisel hesap çerçevesinde ilahi vahyin istikametinde, kişinin içerisinde bulunduğu topluluğun icraatları ile ilgili olarak; aklını kullanmaksızın, sorgulamaksızın biat edilerek tabi olunan cemaat, tarikat, mezhep, meşrep, aşiret, dernek, devlet gibi örgütlü insan topluluklarının topluca, hep birlikte hak ettiklerine göre cennete veya cehenneme birlikte gidecekleri;

Tekvir Suresinde “sabaha”  “aydınlığa” dikkat çekiliyor. Güneşin ve yıldızların uzay boşluğunda ki karanlığı aydınlığa dönüştürmediğine göre  “aydınlığın” yerküremize has bir varlık ve özel bir ikram olduğu;

Peygamberimizin sahip olduğu bazı gaybla ilgili (idraki aşan bilinmeyen) bilgileri Kur’an’ın bildirdiği;

Kur’an da bahsedilen insan idrakini aşan bazı bilgilerin (gayb) bilim insanları tarafından keşfedilme imkânının bulunduğu;

Kur’an-ı anlama bakımından istisnai kişilerin idraki aşan hususlarda bir takım istisnai bilgilere ulaşabileceği;

Kur’an’ın ayetleri üzerinde kelime ve cümle bazında durarak okumanın  , insanın sahip olduğu zihinsel düşünme yeteneğini tetikleyerek, kişiye zihinsel düşünce dünyasında yeni kapılar açacağı;

İnsanoğlunun aklını kaybetmesinin nedeni (doğuştan olmayan) Allah’tan başka bilinmeyen varlıklardan korkmasından dolayı olduğu;

Tekvir suresinde güneşin dürülmesi, yıldızların dökülmesi, dağların yürütülmesi, denizlerin fokur fokur kaynatılması gibi dehşet verici sahnelerle birlikte; “gebe develerden” ve “vahşi hayvanlardan”  bahsetmesi farklı bir zaman diliminde çözülebilecek bir mesaj içerdiği;

Şeytani duyguları dizginlemenin yolu; Allah’ı her daim anmakla mümkün olduğu;

Gayb (insan idrakini aşan hususlar) Kur’anda bahsedildiği kadarıyla sınırlıdır. Sınırları zorlamanın haddi aşmak olduğu;

İnsanoğlunun Kur’an mesajlarına gönlünü ve zihnini her daim açık tutması ve birbirlerini uyarması gerektiği;

Tekvir Suresi gönül okumalarımdan zihnime yansıdı.

Estağfirullah… Estağfirullah… Estağfirullah…

Kuran Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz.

En doğrusunu Allah cc bilir.

 

(1) Bu yazıyı okurken “Tekvir Suresi düşünsel okumalarımdan zihnime yansıdı.” cümlesini her paragrafın akabinde olduğu varsayılarak okunması tavsiye olunur.

Bir cevap yazın