Altıncı Sohbetimiz: Kadr Suresi Gönül Okumalarım.

HAYATIN HER ANI GÜNÜ VE İNSAN ÖMRÜ KADİR GECESİ OLSA GEREK.

            Dünya hayatının işleyiş biçimine baktığımızda her ânın içerisinde “ol” emri gereği bir yaratılış seremonisi ile karşılaşmaktayız.

            İnsanoğlunun yaratılış seremonisi de ilahi vahyin bize bildirdiği üzere yerkürede ki en önemli hususiyetlerin başında gelmektedir. Kadr Suresinde İlahi Vahyin dikkatimizi çektiği “Kadr” kelimesinin tefsirlerde takdir, ölçü, kıymet manalarını da içerdiğinden bahsetmektedir. Bu açıdan baktığımız zaman insanoğlunun ana rahminden dünyaya teşrifleri; Karanlık bir ortam olan ana rahminden yeryüzü iklimine intikalidir. Ortalama insan hayatı olan seksen yıllık takdir edilen, ölçüleri belirlenen, kıymete değer insan yaşam süresinin başlangıcı olarak doğum anını ele aldığımızda Rabbimiz insanoğlunun hayata intikalinin takdire şayan kıymetli ve hayırlı bir yaratılış olduğuna dikkat çekmektedir. Ayrıca her yaratılan insanla birlikte akıl, irade, ruh, can dediğimiz; Dünya ortamında müşahhas olmayan ancak varlığı inkar edilemeyecek kadar açık bilinen gaybi varlıkların da birlikte Rabbimizin izniyle yeryüzüne intikali sürekli devam etmektedir. Yeryüzünde yaratılmakta olan her varlık için sünnetullaha uygun bir sürecin devamı için meleklerin ve ruhun gönderildiği de Kadr Suresinde konu edilmektedir.

            Dünya hayatında geçirilen her günün başlangıç ve sonu olarak fecr anını kabul ettiğimizde insanoğlunun yaratılış serenomisi ile birlikte yeryüzünde aynı süreç içerisinde her ne doğuyorsa fecre kadar Rabbimizin izniyle deveran edip durmaktadır. İnsan da dahil her yaratılan varlığın doğum /yaratılış anından bir önceki anının karanlık bir ortamdan yeryüzüne intikali o varlığın fecr anı olarak düşünebiliriz.

Kadr Suresini bu çerçeveden tekrar okuyup düşündüğümüzde Dünya hayatının her günü Kadir Gecesidir demek mümkündür. Ramazan ayına özgü her yıl yaşadığımız Kadir Gecesi heyecanını aslında her gün yaşamalıyız. 

En doğrusunu Allah cc bilir.

Yazımızın aşağıda ki pragraftan itibaren; “Kadr Suresi düşünsel okumalarım esnasında zihnime yansıdı.” cümlesini her paragrafın akabinde olduğu varsayılarak okunması tavsiye olunur.    

Sohbeti Kur’an olanın yolu aydınlık olur:

Yüce Rabbimiz ruh ve melekelerimizi (akıl, irade ve beş duyumuz v.b.) yeryüzünü barış ve esenlik diyarı yapmak için gönderdiği ve göndermekte olduğu;

Kadr Gecesi olarak değerlendirilen bir ömrün fecri ve aydınlık sabahı olan ölüm anı ile tarifsiz bir mutluluğun başlayacağı;

İnsanın doğumundan ölümüne kadar ki süreçte Rabbimizin bizlere ikramı olan akıl, irade, ruh, can gibi metafizik varlıkların sürekli bizlerin mutlu bir şekilde ömür sürmemiz ve iç huzura kavuşmamız için zihin dünyamızda bir baskı oluşturmaya çalıştıklarını ve bu durumun fecre kadar yani ölüm anına kadar devam edeceği; 

Sonsuz ebedi Ahret Aleminin varlığıyla bütünlük sağlayarak düşündüğümüzde Dünyada güzel ahlak üzere geçirilen bir ömür kişinin Kadr Gecesi olacağı;

Hayatın her alanında ki yaratılan varlıklara her an itibariyle Rabbimizin izniyle ruh ve melekeler hayatımıza tarifsiz bir mutluluk katması için gelmekte olduğu ve bu durumun sürekli deveran ettiği;

Kişinin hayatında dönüm noktası denebilecek öylesine önemli kıymetli bir gecesi olursa şayet; O geceden itibaren ömrünün sonuna kadar güzel düşünmeye, doğru, dürüst, hak ve hakikat üzere yaşayabilirse, o gece O İnsan için bin aydan daha hayırlı şahsına özel Kadr Gecesi olacağı;

Yirmi dört Saatlik zaman dilimi içerisinde yaratılan her insanın yaratıldığı anın/günün Kadr Gecesi olarak düşünülebileceği, bu acıdan düşündüğümüzde dünya hayatının her anına/gününe Kadr Gecesi diyebileceğimiz;

Her doğumun doğan insan için Kadr Gecesi olduğunu; İlahi vahiyle takdir ve kıymet verilen insan, yaşantısını Hz. Muhammed’e (a.s) Kadir Gecesinde indirilen Kuran’la buluşturduğu takdirde geçireceği ömrünün hayırlı bir süreç olacağı;

İnsanın yaratılış sürecinin; Ortalama seksen yıl olan insan ömrünün başlangıcı olan doğum anının Kadr Gecesi olarak değerlendirilebileceğini insan ömrünün bir ölçü ve takdir üzere kıymetli olduğunu, İnsanın Dünya da ki yaşantısında özel olarak ruh ve meleklerle desteklenmekte olduğu;

Dünya hayatında sorumlu ve sahibi olduğu şahsını ve çevresini ( aileden başlamak üzere her türlü insan topluluğu) Kur’an vahyi ile bütünleştirip esenlik ve mutluluk ortamına dönüştürebilen insan Ahretini de cennete dönüştüreceği;

İnsanın; Doğuştan yaratıcısı tarafından verilen melekelerinden olan sahip olduğu aklını, vicdanını, zihnini, ferasetini kullanarak ve Kuran vahyi ile buluşturup bütünleştirdiği zaman mutlu ve esenlikle geçecek bir ömre sahip olacağı;

Ortalama seksen yıllık ömrü için insana doğuştan gönderilen ve gaybi tarafı olan ruh ve melekelerin;  Bir ömür boyunca elde edeceğimiz özelliklerimizin mimarı olacağı ve bu doğrultuda yeryüzünü esenlik ve mutluluk diyarına dönüştürme imkanı bulunduğu için insana verildiği anı kadr gecesi olarak bildirdiği ve bu anın bir ömürden daha hayırlı olduğuna dikkat çektiği;

Yüce Rabbimiz ruh ve melekelerimizi (akıl, irade ve beş duyumuz v.b.) yeryüzünü barış ve esenlik diyarı yapmak için gönderdiği ve göndermekte olduğu;

Kadr Gecesi olarak değerlendirilen bir ömrün fecri ve aydınlık sabahı olan ölüm anı ve sonrasında tarifsiz bir mutluluğa kavuşacağımız;

İnsanın doğumundan ölümüne kadar ki süreçte Rabbimizin bizlere ikramı olan akıl, irade,ruh,can gibi metafizik varlıkların sürekli bizlerin mutlu bir şekilde ömür sürmemiz ve iç huzura kavuşmamız için zihin dünyamızda bir baskı oluşturmaya çalıştıklarını ve durumun fecre kadar yani ölüm anına kadar devam edeceği hususu;

Hayatın her alanında ki yaratılan varlıklara her an itibariyle Rabbimizin izniyle ruh ve melekeler hayatımıza tarifsiz bir mutluluk katması için gelmekte olduğu ve bu durumun sürekli deveran ettiği;

Kadr Suresi okumalarımdan zihnime yansıdı. 

Estağfirullah… Estağfirullah… Estağfirullah…

Kuran Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz.

En doğrusunu Allah cc bilir.

Bir cevap yazın